Ciepła woda z sieci miejskiej


Projekt polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody metodą wykorzystującą ciepło z sieci miejskiej. Realizacja i zakres projektu, w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych, mogą mieć różny przebieg.

Najczęściej w przypadku budynków przyłączonych bezpośrednio do miejskiej sieci ciepłowniczej zadanie sprowadza się do zastąpienia jednofunkcyjnego węzła c.o. kompaktowym węzłem dwufunkcyjnym c.o. i c.w.u. lub do rozbudowy węzła jednofunkcyjnego o moduł odpowiedzialny za podgrzewanie wody, budowy instalacji doprowadzającej ciepłą wodę z centralnej wymiennikowni do mieszkań użytkowników i likwidacji (demontażu) indywidualnych podgrzewaczy wody.

Stabilność dostaw energii
 • Produkcja ciepła oparta głównie na krajowych zasobach węgla,
 • Stabilność i bezpieczeństwo dostaw paliwa,
 • Dbałość o wysoki stopień niezawodności produkcji i przesyłania energii cieplnej,
 • Całodobowa obsługa Pogotowia Ciepłowniczego,
 • Ciągły nadzór nad parametrami wody - temperaturą zgodna z umową.

Bezpieczeństwo
 • brak emisji zanieczyszczeń w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • brak zagrożenia wybuchem, pożarem, zaczadzeniem,
 • wysoka jakość i bezawaryjność urządzeń ciepłowniczych,
 • pełna kontrola stanu technicznego sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych

Atrakcyjna i stabilna cena
 • najtańsze źródło ciepła w mieście,
 • cena taryfowa zatwierdzana przez Urząd Regulacji,
 • Energetyki nie częściej niż raz w roku,
 • wysokość ceny taryfowej nie ulega gwałtownym zmianom,
 • na wysokość ceny nie mają wpływu wahania kursu walut, ani sytuacja na rynku międzynarodowym,
 • cena krajowego węgla, z którego wytwarzane jest ciepło systemowe jest niska i stabilna.

Proces likwidacji piecyka gazowego:

‹ powrót