Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa
z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła
z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Przedsiębiorstwa Ciepłownicze będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej
w kwotach netto:

dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuję, że na chwilę obecną na terenie miasta Piły oraz Starej Łubianki średnia cena ciepła jest niższa od średniej ceny z rekompensatą. W związku
z powyższym stosowane będą ceny z taryfy dla ciepła aktualnie zatwierdzonej przez URE. Wyższe od średniej ceny z rekompensatą są ceny dla odbiorców Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. w miejscowości Gozdnica.

Obowiązki odbiorcy ciepła:
• 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia złożenie do sprzedawcy ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (nie dotyczy gospodarstw domowych). Projekt wzoru oświadczenia stanowi załącznik 1 do niniejszej informacji.


Załącznik nr 1 – Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy ciepła.

Pliki do pobrania
‹ powrót