Władzami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą:
 • ENEA S.A. - 24 695 udziałów (po 1000 PLN)
 • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Skład Rady Nadzorczej Spółki:
 • Przewodnicząca - Agnieszka Cichocka
 • Sekretarz – Ewelina Ślugajska
 • Członek - Hanna Jażdżyk
 • Członek - Ireneusz Michalak
 • Członek - Bartosz Sokulski
 • Członek - Maciej Lipiński

Zarząd Spółki:
 • Prezes Zarządu - Maciej Bieniek
‹ powrót