2020-01-08

Projekty dofinansowane z Unii EuropejskiejMechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)
‹ powrót