Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile

Projekt zakłada modernizację wybranych odcinków sieci kanałowej, likwidację węzłów grupowych wraz z przebudowę sieci i instalacji węzłów indywidualnych oraz likwidację niskiej emisji poprzez podłączenie istniejącego budynku do sieci. Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków unijnych - Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Co zostało zrobione:
• Zostały wytypowane budynki oraz sieci do modernizacji o długości ok. 4,27 km.
• Wytypowano do likwidacji grupowe węzły wymiennikowe w ilości 41 szt.
• Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie – oczekujemy na rozstrzygnięcie.
• Podpisano Umowę na dofinansowani.

29-07-2020 Podpisanie Umowy

Stan realizacji projektu na dzień 31.12.2021r.

‹ powrót