Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)Grupa Enea wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Inwestycja MEC Piła o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinasowanie. Projekt przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej, a instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi.
MEC Piła na realizację projektu otrzymał dofinansowanie od NFOŚiGW ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze będą pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to 48 634 476,75 zł brutto, a wysokość dofinansowania: 18 476 468,20 zł

– Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł z wynikiem pozytywnym ocenę formalną i znalazł się na liście projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez NFOŚiGW. Chciałbym podkreślić, że wszystkich wniosków było ponad 200, a sito kwalifikacyjne bardzo gęste i rygorystyczne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę w Pile nowoczesnego, stabilnego źródła produkcji ciepła i energii elektrycznej zgodnego z najwyższymi standardami środowiskowymi. Najbliższy czas poświęcimy na finalizację formalności, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji projektu kogeneracyjnego – powiedział Rafał Łaski, prezes MEC Piła, spółki z Grupy Enea.

Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. Krzywej w Pile. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 140 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, Miejska Energetyka Cieplna Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.
Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32% do wartości 51,4%. Nowe źródło wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły.
Po realizacji projektu obejmującego również źródło OZE (kolektory słoneczne), pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. Dzięki temu w przyszłości MEC Piła będzie mógł starać się np. o dodatkowe dofinansowania na podłączenia nowych odbiorców, likwidując przy tym tzw. niską emisję, która jest odpowiedzialna za powstawanie smogu.
Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Corocznie MEC Piła inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny ciepłownictwa. Od 4 lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny - inwestycja kosztowała przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych począwszy od pompowni, poprzez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych. Przez ostatnie trzy lata nakłady poniesione na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł. MEC Piła cały czas minimalizuje wpływ na środowisko, stosując najlepsze rozwiązania dostępne dla branży – w najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.

Informacje:

2019-11-12 http://mecpila.pl/?id=aktualnosci-2&pid=mec-pila-grupa-enea-wybuduje-nowe-zrodlo-kogeneracyjne-291

2020-01-08 Podpisanie Umowy http://mecpila.pl/?id=aktualnosci-2&pid=mec-pila-z-gwarancja-dofinansowania-dla-nowej-inwestycji-w-zrodlo-kogeneracyjne-319

2020-05-21 Przetarg
http://bip.mecpila.pl/?id=aktualne-11&pid=uslugi-doradztwa-technicznego-i-nadzoru-inwestorskiego-w-ramach-budowy-kogeneracji-kr-zachod-w-pile-187

2020-03-26 Przetarg https://bip.mecpila.pl/?id=aktualne-11&pid=budowa-zrodla-kogeneracyjnego-kr-zachod-w-pile-182

2020-08-28 Podpisanie umowy http://mecpila.pl/?id=aktualnosci-2&pid=mec-pila-wybrala-wykonawce-na-nowe-zrodlo-kogeneracyjne-333

2021-03-16 Postępy w budowie https://mecpila.pl/?id=aktualnosci-2&pid=postepy-w-budowie-zrodla-kogeneracyjnego-w-pile-344

2021-05-26 Postępy w budowie https://mecpila.pl/?id=aktualnosci-2&pid=serce-nowego-zrodla-kogeneracyjnego-mec-pila-grupa-enea-dotarlo-na-budowe-357

2
022-01-25 Uruchomienie inwestycji https://mecpila.pl/index.php?id=aktualnosci-2&pid=nowa-instalacja-kogeneracyjna-mec-pila-381
‹ powrót