Co to jest kogeneracja
Pod pojęciem kogeneracji rozumie się równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, z kolei z kogeneracją wysokosprawną mamy do czynienia wówczas, gdy wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:

1. jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego
lub
2. jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MWe w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.Elektrociepłownia Koszyce - pierwsza kogeneracja w Pile, uruchomiona w 2014 roku.

Obiekt jest źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwala produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyna się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery.
Wyprodukowane ciepło zostanie dostarczone do istniejącego systemu ciepłowniczego a na potrzeby energii elektrycznej zostanie wybudowane specjalne przyłącze energetyczne.
Nowy obiekt przemysłowy na mapie miasta zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta i wzmacnia pozycję firmy pośród przedsiębiorstw z branży.


Projekt p/n.:
"Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile"
Beneficjent: Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 43 045 989,46 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 806 000,00 PLNProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje związane z procesem budowlanym kogeneracji w KR Koszyce (linki z z działu Aktualności):

2014-11-14 - Przecięcie wstęgi

2014-06-05 - Pierwsze serce elektrociepłowni

2014-05-27 - Konferencja prasowa dotycząca nowej inwestycji


2014-05-22 - MEC Piła – dofinansowanie do nowej inwestycji w wysokości 11,8 mln zł zagwarantowane

2013-09-06 - Wmurowanie kamienia węgielnego – nowa inwestycja MEC Piła

2013-07-15 - Następny etap nowej inwestycji - wybór inżyniera kontraktu

2013-05-22 - MEC Piła - ekologiczna inwestycja o wartości blisko 36 mln złotych - podpisanie umowy z wykonawcą


2012-11-02 - MEC Piła inwestuje w kogenerację


2011-05-23 - Projekt kogeneracja


‹ powrót