Dział Techniczny:
przyłączenia do sieci ciepłowniczej, inwestycje, remonty
tel. 67 215 16 62

Pion Finansowo-Księgowy:
rozliczenia finansowe
tel. 67 215 16 21
e-mail:
mec.faktury@enea.pl

Biuro Marketingu i Komunikacji:
rzecznik prasowy
tel. 885 856 702

Biuro Kadr i Szkoleń:
sprawy pracownicze
tel. 727 590 034

‹ powrót