2020-07-29

Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. przeprowadzi modernizację sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia strat ciepła. Inwestycja o wartości ponad 13 702 200,00 zł będzie realizowana od bieżącego roku.
W ramach projektu zakłada się budowę nowych przyłączy cieplnych i nowej sieci osiedlowej oraz wymianę istniejącej sieci osiedlowej długości około 4,27 km. Ponadto realizacja obejmuje dostawę i montaż indywidualnych węzłów cieplnych w ilości 42 szt.
Dotację na wsparcie przedsięwzięcia o wartości 5 794 770,80 umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn. „POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa, Zmniejszenie emisyjności gospodarki - Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.
Wynikiem przeprowadzonych działań będzie zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji CO2.

W dniu 28.07.2020 w obecności Prezesa Enea S.A. Pawła Szczeszka, Umowę o dofinansowanie podpisali Prezes MEC Piła Grupa Enea Rafał Łaski i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Przemysław Lasota. NFOŚiGW reprezentował Zastępca Prezesa Artur Michalski.
‹ powrót