2021-03-16

Postępy w budowie źródła kogeneracyjnego w Pile

Miejska Energetyka Cieplna Piła otrzymała dofinansowanie w wysokości 18,5 mln zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie źródła kogeneracyjnego, czyli produkującego jednocześnie ciepło oraz energię elektryczną. Prace nad inwestycją przebiegają planowo: postawiono już fundamenty budynku, kolejny etap to jego wykańczanie, a następnie uzbrojenie w instalacje i zamontowanie silników. Realizacja projektu poprawi efektywność pilskiego systemu ciepłowniczego.

Budowa nowej elektrociepłowni postępuje zgodnie z planem. Od momentu rozpoczęcia projektu w listopadzie ubiegłego roku, wykonano następujące prace budowlane:
• usunięto kolizje wodno-kanalizacyjne, które pojawiły się podczas budowy przyłączy,
• wykonano fundamenty budynku oraz ściany żelbetowe na pełną wysokość w pomieszczeniach agregatów kogeneracyjnych,
• wykonano ściany fundamentowe w części murowanej budynku kogeneracji,
• wykonano fundamenty oraz zbrojenie ścian żelbetowych budynku sprężarkowni gazu.
Po zrealizowaniu obecnego etapu budowy, nastąpi uzbrajanie budynku w niezbędne instalacje oraz montaż silników.

Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32% do 51,4%. Po realizacji projektu, obejmującego również źródło OZE w postaci kolektorów słonecznych, pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne.

Łączna wartość inwestycji realizowanej przez MEC Piła to ponad 48 mln zł. Wsparcie w wysokości 18,5 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej, a instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje dwutlenku węgla i przeciwdziałać smogowi.

‹ powrót