2021-08-17

Planowana przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej związana z prowadzoną inwestycją.

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w dniach 18.08.-19.08.2021 roku (środa, czwartek), prowadzone będą prace związane z planowaną modernizacją sieci ciepłowniczej. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu o nazwie „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile”. W ramach projektu zakłada się budowę nowych przyłączy cieplnych i nowej sieci osiedlowej, wymianę istniejącej sieci na preizolowaną oraz dostawę i montaż węzłów cieplnych.
W związku z powyższym w godzinach 8:00 ( środa) – 4:00 (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w rejonie ulic: Kołobrzeska, Koszalińska, Medyczna, Lotnicza, Al. Wojska Polskiego, Żeromskiego, W. Pola, Staromiejska, Okrzei, Wodna, Piekarska, Jana Pawła ll.
Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.

Przepraszamy za niedogodności wynikające z przerw w dostawie ciepłej wody.
‹ powrót