2021-07-19

Planowana przerwa w dostawie ciepła związana z prowadzoną inwestycją - osiedle Jadwiżyn i Zielona Dolina.

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21-22.07.2021 roku (środa-czwartek), prowadzone będą prace związane z planowaną modernizacją sieci ciepłowniczej. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu o nazwie „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile”. W ramach projektu zakłada się budowę nowych przyłączy cieplnych i nowej sieci osiedlowej, wymianę istniejącej sieci na preizolowaną oraz dostawę i montaż węzłów cieplnych.
W związku z powyższym w godzinach 22:00 w środę – 22:00 następnego dnia (24 godziny), nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla budynków w rejonie ulic: Śniadeckich, nr od 116-118 do 156-158, Królewskiej i całe osiedla Zielona Dolina.
Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.
Przepraszamy za niedogodności wynikające z przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody.
‹ powrót