2014-11-14

Nowe źródło kogeneracyjnego ciepła ruszyło w Pile

Nowa elektrociepłownia z agregatami kogeneracyjnymi została wybudowana na terenie istniejącej Kotłowni Rejonowej KR Koszyce.
Obiekt będzie źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwoli produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej oraz
ok. 10 MWe energii elektrycznej. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych, przyczyniając się
tym samym do redukcji ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów, tlenków siarki i CO2 do atmosfery.

– Inwestycja jest zgodna ze strategią Grupy ENEA, która duży nacisk kładzie na ekologiczne źródła energii.
Do 2020 r. zamierzamy zainwestować 3,2 mld zł właśnie w źródła kogeneracyjne i ciepłownicze. Wykorzystywane w nich technologie
są bardzo efektywne i spełniają nawet najostrzejsze normy ekologiczne.
Elektrociepłownia w MEC Piła jest obecnie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju
i wyznacza nowy kierunek działania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – mówi Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie.

Miejska Energetyka Cieplna Piła świadczy usługi ciepłownicze w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w Pile.
Nowa elektrociepłownia jest odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło w mieście. Obecnie w Pile działają trzy
kotłownie węglowe i jedna gazowa. Zimą nowy obiekt będzie wspomagał pracę całego systemu ciepłowniczego, a latem zapewni
Mieszkańcom dostawy ciepłej wody użytkowej.

Grupa ENEA będzie zarówno odbiorcą wytworzonej energii elektrycznej jak i dostawcą gazu dla potrzeb nowego obiektu.
Wartość inwestycji to ok. 36 mln złotych netto.
Jej wykonawcą jest konsorcjum firm JOKA Sp. z o.o. oraz CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska.

‹ powrót