2020-08-31

MEC Piła z naszej Grupy wybrała wykonawcę nowego źródła kogeneracyjnego

Wartość inwestycji realizowanej przez należącą do naszej Grupy Miejską Energetykę Cieplną w Pile to ponad 48 mln zł. Pod koniec sierpnia spółka wybrała wykonawcę i podpisała umowę na wybudowanie nowego, wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego. Projekt przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej, a instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje CO2 i przeciwdziałać smogowi.
– Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrane zostało Konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. Kończąc proces wyboru wykonawcy, 28 sierpnia podpisaliśmy z konsorcjum umowę – powiedział Rafał Łaski, prezes MEC Piła.
Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. Krzywej w Pile. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło produkować ma rocznie 140 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli w okresie letnim pokryć całe zapotrzebowanie na produkcję ciepłej wody użytkowej w Pile, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania węglowych źródeł energii.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań spółka zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych, co przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się wzałożenia unijnej polityki klimatycznej oraz zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Enea.
Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32% do 51,4%. Nowe źródło wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły.
Po realizacji projektu, obejmującego również instalację kolektorów słonecznych, pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
MEC Piła na realizację projektu otrzymała dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 48,6 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 18,5 mln zł.
Nasza Grupa konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. W najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.
‹ powrót