2020-05-07

MEC Piła Sp. z o.o. w Domach Pomocy Społecznej Powiatu pilskiego

DPS Dębno, DPS Chlebno, Dps Falmierowo i DPS Piła to łącznie 346 podopiecznych dla których wraz z Posłem Marcinem Porzuckiem, przekazaliśmy środki ochrony: płyny dezynfekcyjne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe i maseczki o łącznej wartości 12.000 zł.
‹ powrót