2014-05-22

MEC Piła – dofinansowanie do nowej inwestycji w wysokości 11,8 mln zł zagwarantowane

W dniu 21.05.2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks do umowy, gwarantujący Miejskiej Energetyce Cieplej Piła Sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie 11,8 mln zł do projektu: „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile”. Łączna wartość projektu to ponad 43 mln zł. Ponadto MEC Piła uzyskała 4,5 mln zł pożyczki z WFOŚiGW w
Poznaniu udzielonej na preferencyjnych warunkach.
Nowy obiekt będzie największym w Polsce źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwoli produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na tą energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery. Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku a planowany termin jej zakończenia to IV kwartał 2014 roku i w jej efekcie MEC Piła z przedsiębiorstwa ciepłowniczego stanie się przedsiębiorstwem elektro-ciepłowniczym. Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum JOKA Sp. z o.o i CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska.
Dzięki zaangażowaniu władz Spółki, Zarządu i pracowników, w niedalekiej przyszłości w Pile będziemy mogli się cieszyć jednym z najnowocześniejszych źródeł ciepła w kraju, wyznaczających nowy kierunek działania dla nowoczesnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Nowy obiekt z agregatami kogeneracyjnymi zostanie wybudowany przy istniejącej kotłowni KR Koszyce przy ul. Śniadeckich w Pile. Obecnie w Pile działają trzy kotłownie węglowe i jedna gazowa.
Nowy obiekt będzie wspomagał pracę całego systemu ciepłowniczego w Pile. Kotły istniejące w KR Koszyce przy ul. Śniadeckich pozostaną i nadal będą produkować ciepło dla mieszkańców. System ciepłowniczy miasta Piły składa się z obszarów zasilanych z trzech kotłowni, połączonych ze sobą i w zależności od potrzeb można elastycznie reagować na bieżące potrzeby odbiorców. Wyjątek stanowi KO Staszyce przy ul. Rogozińskiej, która zasila tylko sąsiadujące osiedle mieszkaniowe. W okresie zimowym funkcjonują wszystkie kotłownie a latem, tylko jedna, produkująca ciepło na potrzeby ciepłej wody. Obecnie nie ma znaczenia która, gdyż wszystkie obiekty są połączone siecią ciepłowniczą.
Nowe, gazowe źródło ciepła w KR Koszyce będzie mogło produkować ciepło latem a pozostałe kotłownie zostaną zatrzymane.

Dla zobrazowania. Produkcja energii elektrycznej (10 MWe) w nowym miejscu może zaspokoić ok. 30% obecnego zużycia prądu miasta Piły. Produkcja ciepła z nowego źródła (10MWt) to ok. 9% obecnej mocy zamówionej na ciepło przez wszystkie obiekty w Pile. Taka moc jest potrzebna do dostarczenia samej ciepłej wody dla istniejących odbiorców w Pile.W związku z uruchomieniem nowego źródła ciepła, nie są planowane podwyżki cen za ciepło. Produkcja ciepła z węgla jest korzystniejsza cenowo jednak w naszym przypadku istotą jest łączna produkcja energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji.

Cytując za Wikipedią – „Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej – źródło Wikipedia”.
Silniki gazowe będą produkowały energię elektryczną i jednocześnie w trakcie tego procesu będą generowały ciepło (efekt procesu spalania). Dobrym przykładem jest silnik w samochodzie, który w trakcie pracy, najczęściej jest chłodzony wodą tak aby się nie zatarł. Właśnie takie ciepło z procesu chłodzenia silnika będzie wkorzystywane do zasilenia sieci ciepłowniczej Piły.
‹ powrót