2011-05-23

Projekt kogeneracja

W związku z podpisaniem aneksu 21.05.2014 r. do umowy na dofinansowanie projektu, zmianie uległ temat
i wartości finansowe projektu na:

"Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile"

Beneficjent: Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 43 045 989,46 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 806 000,00 PLN
Dotychczasowa nazwa projektu.:

"Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez budowę bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC"

Beneficjent: Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 42 679 260,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 548 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

MEC Piła – nowa, ekologiczna inwestycja.
Od wielu lat MEC Piła prowadzi szereg działań zmierzających o zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Poprzez wielomilionowe nakłady nastąpił znaczący spadek emisji szkodliwych substancji.
Nowy obiekt będzie źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwoli produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na tą energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery.
Wyprodukowane ciepło zostanie dostarczone do istniejącego systemu ciepłowniczego a na potrzeby energii elektrycznej zostanie wybudowane specjalne przyłącze energetyczne.
Nowy obiekt przemysłowy na mapie miasta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta i wzmocni pozycję firmy pośród przedsiębiorstw z branży.

Jak to działa
Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej – źródło Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kogeneracja)
W inwestycji zostaną wykorzystane tezy silniki gazowe, jako bardziej efektywne źródło energii.

‹ powrót