2013-07-15

Następny etap nowej inwestycji


W dniu 12.07.2013r. podpisana została umowa na usługi inwestora zastępczego, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile”

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnić będzie konsorcjum, składające się z firm:
- Technologia Wiedza Doświadczenie Consulting Władysław Zabłocki z siedzibą w Mogilnie i DORAGO ENERGETYKA Andrzej Grzesiek, z siedzibą w Grabowie,

Inżynier Kontraktu został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego przeprowadzonego przez MEC Piła. W szczególności odpowiedzialny będzie za nadzór techniczny nad realizację robót przez Wykonawcę w zakresie projektowania i wykonania prac budowlanych.

Podstawowym zadaniem inżyniera kontraktu jest:
• nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
• nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
• sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).
Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dofinansowania z Unii Europejskiej.
‹ powrót