2012-11-02

MEC Piła inwestuje w kogenerację

W dniu 26.10.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEC Piła Sp. z o.o. zatwierdziło realizację inwestycji pod nazwą „Budowa bloku kogeneracyjnego przy Kotłowni Rejonowej KR Koszyce” polegającej na budowie gazowego źródła energii cieplnej i elektrycznej o mocy ok. 10 MWt i 10 MWe. Innymi słowy na terenie Piły powstanie elektrociepłownia zasilana gazem. Planowane rozpoczęcie inwestycji to początek 2013 roku. Przewidywany czas realizacji to 2 lata.

Od wielu lat MEC Piła prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Poprzez wielomilionowe nakłady nastąpił znaczący spadek emisji szkodliwych substancji. Budowa nowoczesnego, kogeneracyjnego źródła energii cieplnej i elektrycznej w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia ochrony środowiska. W efekcie tego przedsięwzięcia, na terenie Piły powstanie nowe źródło produkująca energię elektryczną.

Wyprodukowane ciepło zostanie dostarczone do istniejącego systemu ciepłowniczego a na potrzeby energii elektrycznej zostanie wybudowane specjalne przyłącze energetyczne.

Nowy obiekt przemysłowy na mapie miasta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta i wzmocni pozycję firmy pośród przedsiębiorstw z branży.

Niewątpliwą korzyścią dla lokalnych firm będzie etap budowy obiektu, podczas którego lokalne przedsiębiorstwa będą miały możliwość w nim uczestniczyć.
‹ powrót