2013-05-22

MEC Piła - ekologiczna inwestycja o wartości blisko 36 mln złotych.

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. dba o komfort cieplny mieszkańców Piły. Aby robić to w najnowocześniejszy sposób, inwestuje w projekty pozwalające zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko.
Podsumowaniem tych działań jest podpisanie z polsko-włoskim konsorcjum JOKA Sp. z o.o i CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska w dniu 20.05.2013 r. umowy na realizację inwestycji pn. „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile”.
Wartość inwestycji to około 36 mln zł brutto. Inwestycja uzyskała pozytywną opinię NFOŚiGW w Warszawie i oczekuje na potwierdzenie dofinansowania. Jego wartość to blisko 12,5 zł mln. Ponadto MEC Piła uzyskała 4,5 mln zł pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu udzielonej na preferencyjnych warunkach.

Nowy obiekt będzie największym w Polsce źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwoli produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na tą energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery.
Inwestycja rozpocznie się w czerwcu 2013 roku a planowany termin jej zakończenia to IV kwartał 2014 roku i w jej efekcie MEC Piła z przedsiębiorstwa ciepłowniczego stanie się przedsiębiorstwem elektro-ciepłowniczym.

Dzięki zaangażowaniu władz Spółki, Zarządu i pracowników, w niedalekiej przyszłości w Pile będziemy mogli się cieszyć jednym z najnowocześniejszych źródeł ciepła w kraju, wyznaczających nowy kierunek działania dla nowoczesnych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

‹ powrót