2016-01-27

Udział ciepła z OZE

Informacja MEC Piła sp. z o.o. dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2015.

Zgodnie z zapisami art.116 ust. 13 Ustawy z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 03.04.2015 poz.478), Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, informuje, że wskaźnik liczony według wzoru określonego w art. 116 ust. 14, dla roku 2015 wynosi :

UDH = 0 %

Pliki do pobrania
‹ powrót