Projekt jest w trakcie realizacji, składa się z 3 typów zadań: wymianie sieci, likwidacji węzłów grupowych oraz budowie przyłącza.

Planowany zakres robót dotyczący wymiany sieci obejmuje wymianę 4,27 km sieci ciepłowniczych tradycyjnych kanałowych i napowietrznych o różnych średnicach, dostosowując je do wymagań technologicznych związanych z prognozowanym zapotrzebowaniem – wykonano 2,39 km.

Zadanie polegające na podłączeniu istniejącego budynku do sieci ciepłowniczej pozwoli na likwidację pieców opalanych węglem budowie przyłącza cieplnego 0,06 km – wykonano 0,00 km.

Projekt w zakresie likwidacji węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów jedno i dwufunkcyjnych obejmuje budowę indywidualnych węzłów cieplnych 42 szt. – wykonano 25 szt.


‹ powrót