Władzami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą:
 • ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. - 24 695 udziałów (po 1000 PLN)
 • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Rada Nadzorcza Spółki składa się z czterech członków:
 • Przewodniczący – Lech Żak
 • Sekretarz – Ewelina Ślugajska
 • Członek - Agnieszka Karkosz-Grocholewska
 • Członek - Ireneusz Michalak
 • Członek - Agnieszka Cichocka

Zarząd Spółki:
 • Prezes Zarządu - Rafał Łaski
 • Członek Zarządu ds. Technicznych - Ireneusz Różycki
‹ powrót