Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile
Projekt zakłada modernizację wybranych odcinków sieci kanałowej, likwidację węzłów grupowych wraz z przebudowę sieci i instalacji węzłów indywidualnych oraz likwidację niskiej emisji poprzez podłączenie istniejącego budynku do sieci. Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków unijnych - Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Co zostało zrobione:
• Zostały wytypowane budynki oraz sieci do modernizacji o długości ok. 5 km.
• Wytypowano do likwidacji grupowe węzły wymiennikowe w ilości 10 szt.
• Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie – oczekujemy na rozstrzygnięcie.

‹ powrót