2021-01-20

Planowana przerwa w dostawie ciepła

Planowana przerwa w dostawie ciepła

AKTUALIZACJA

Na wniosek mieszkańców i instytucji oraz w celu zwiększenia Państwa komfortu, planowane prace zostają przesunięte na godziny nocne. Przerwa nastąpi 22/23.01.2021. w godz. 22:00 - 6:00 (piątek/sobota)


Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.01.2021 roku (czwartek), prowadzone będą prace związane z planowaną modernizacją sieci ciepłowniczej. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu o wartości ponad 13,7 mln, dofinansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5,8 mln, o nazwie „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile”. W ramach projektu zakłada się budowę nowych przyłączy cieplnych i nowej sieci osiedlowej oraz wymianę istniejącej sieci osiedlowej długości około 6,4 km. Realizacja obejmuje również dostawę i montaż 47 indywidualnych węzłów cieplnych.
W związku z powyższym w godzinach 8:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla budynków w rejonie ulic: Staromiejskiej, Okrzei, Sikorskiego, Fałata, Drygasa, Chopina, Świętojańskiej, Rymarskiej, Ceglanej, Bosko, Pola, Warsztatowej, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Konarskiego, Krynicznej, Al. Wojska Polskiego (na mapie zaznaczone kolorem żółtym).
Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.
Przepraszamy za niedogodności wynikające z przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody.