2019-01-03

Nowa Inwestycja w MEC Piła Sp. z o.o.

Modernizacja kotła WR-25 na ściany szczelne wraz z instalacją odpylania na terenie kotłowni EC-Koszyce przy ul. Śniadeckich w Pile dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Inwestycja polegała na modernizacji kotła wraz z montażem nowoczesnej instalacji odpylania. Dzięki realizacji inwestycji nastąpiła redukcja emisji spalin oraz poprawiła się wydajność energetyczna zmodernizowanego kotła WR – 25 na terenie kotłowni EC – Koszyce przy ul. Śniadeckich w Pile.

Link do strony funduszu: www.wfosgw.poznan.pl
‹ powrót