2017-12-11

Nowa Inwestycja MEC Piła Sp. z o.o.

Przedsiięwzięcie pn.:
- "Wymiana izolacji sieci cieplnej ul. Warsztatowa w Pile" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Inwestycja polegała na wymianie izolacji w sieci napowietrznej przy ul. Warsztatowej w Pile. Dzięki realizacji inwestycji znacznie zmniejszą się straty sieciowe na przesyle na powyższym odcinku.
Link do strony funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

‹ powrót