2020-01-02

Gazele biznesu 2019

20 edycja rankingu "Gazele Biznesu2019" i jesteśmy wśród najbardziej dynamicznych polskich predsiębiorstw z sektora MŚP.
Gazela Biznesu to mała lub średnia firma, która rozwija się bardzo dynamicznie. Wielkość przedsiębiorstwa mierzona jest wartością osiąganych przez nie przychodów, a dynamika rozwoju — tempem ich przyrostu w okresie trzech lat. Przy oparcowaniu tegorocznego — 20. wydania rankingu, brano pod uwagę wyniki z lat 2016-18.
Do zestawienia trafiły zarówno firmy, które zgłosiły się same, wypełniając stosowny formularz w internecie, jak i te, które specjaliści wywiadowni gospodarczej Coface wyselekcjonowali z jej baz danych.
O zakwalifikowaniu firmy do rankingu nie decydowało więc żadne jury ani kapituła, lecz twarde wyniki firnansowe osiągnięte przez firmy w ciągu trzech lat. Zajmowana pozycja zależy jedynie od wyrażonej w procentach dynamiki przyrostu obrotów w latach 2016-18. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że o zakwalifikowaniu się na listę i o zajmowanej pozycji decydują same firmy, bo to od nich zależą osiągane wyniki.

www.pb.pl/tak-sie-uklada-gazele-biznesu-978693
‹ powrót