2018-11-08

Certyfikat jakości ciepła z MEC Piła Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. otrzymała certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.
Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że ciepło systemowe dostarczane przez MEC Piła charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one w skali ogólnej około 20,5 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz ponad 12 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.
Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Pile.

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez MEC Piła są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż budynki te nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one prawo do posługiwania się certyfikatów PreQurs przyznanych MEC Piła oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”.
Budynek oznaczony zewnętrznym znak typu NO SMOG jak wyżej informuje najbliższe otoczenie o jego neutralności w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza gdyż jest zasilany ciepłem systemowym z MEC Piła
Przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 05.11.2018. w siedzibie MEC Piła. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez MEC Piła ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Przyznanie MEC Piła certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującej wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów m.in. ponad 40 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce.
‹ powrót